Łęczna, ul. Pańska 7 tel. 81 462 10 00

CENNIK USŁUG

Zakres usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe BaaF:

  • Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych.
  • Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu i innych ewidencji do celów podatkowych (w tym kadrowo-płacowych) oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie.
  • Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu pomocy w tym zakresie.
  • Reprezentowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed organami podatkowymi, składania wyjaśnień, podpisywania deklaracji i oświadczeń, podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym.

Obecnie obowiązujące ceny usług:
Usługa 180zł
Usługa 1
80zł
Usługa 1
80zł
Usługa 1
80zł


 Formularz kontaktowy